بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات تارنماي اداره کل هواشناسی لرستان را به اطلاع می‏رساند: * امکان دسترسی به سیستم خدمات دریافت داده های و اطلاعات هواشناسی هواشناسی به صورت تمام وقت از طریق پرتال فراهم می‌باشد. * مراحل و روند دریافت داده های هواشناسی در بخش شناسنامه خدمات در اختیار کاربران می باشد و با انجام مراحل یاد شده اطلاعات مورد درخواست بصورت برخط و یا در کوتاهترین زمان ممکن در اختیار کاربر قرار می گیرد. * امکان ثبت و پیگیری شکایت و درخواست، از طریق مراجعه به بخش خدمات الکترونیک، شکایت و انتقادات و پیشنهادات درخواست و یا پرسش و پاسخ به صورت تمام و قت فراهم می باشد. * پس از ثبت درخواست یا شکایت، در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه پیگیری، و به متقاضی اعلام می‌گردد. * این تارنما در صورت برقرار بودن زیرساخت های لازم مخابراتی به صورت تمام وقت در دسترس مراجعین گرامی می‌باشد.