به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان لرستان بهروز مراد پور مدیر کل هواشناسی لرستان در گفتگو با خبرنگار شبکه افلاک گفت      

میانگین بارش نقطه­ای مهرماه سال 1398 در استان به میزان 8/13 میلیمتر می­باشد که نسبت به میانگین دوره آماری بلندمدت 7/5 میلیمتر و نسبت به سال گذشته 2/3 میلیمتر افزایش یافته است. مراد پور در پایان گفت بیشترین و کمترین میزان بارش ماهانه طی این مدت با مقادیر 29 و 4/4 میلیمتر به ترتیب در شهرهای نورآباد و پلدختر گزارش گردیده است.