نخستین مقابقه عکاسی سازمان هواشناسی کشور با موضوع پدیده های هواشناسی از نگاه شما در دو بخش حرفه ای و آماتور برگزار می گردد.