به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان لرستان روز چهارشنبه دوم بهمن ۹۸ علی سبزوار معاون نظارت مالی و رئیس خزانه امور اقتصادی و دارایی استان و بازرسین ذیحسابی از هواشناسی لرستان بازدید و از نزدیک با مدیرکل این اداره کل دیدار و گفتگو کردند .

در این دیدار مسائل و مشکلات هواشناسی در بخش اعتبارات جاری و عمرانی و معیشتی کارکنان مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

  دیدار با کارکنان  اداره توسعه مدیریت و منابع و مرکز پیش بینی از دیگر برنامه های امروز در این بازدید بود .