به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان لرستان  روز دوشنبه  چهاردهم بهمن ۹۸ جلسه ای  باحضور مدیر کل هواشناسی ، پرسنل هواشناسی فرودگاه و اداره پایش و پیش بینی اداره کل هواشناسی در دفتر مدیر فرودگاه خرم آباد با هدف بررسی نحوه تعامل و افزایش همکاری فی مابین هواشناسی مستقر در فرودگاه و عملیات هوانوردی فرودگاه برگزار شد .

بهروز مرادپور مدیر کل هواشناسی لرستان در این جلسه ضمن تقدیر وتشکر از دیدگاه و توجه خاص مدیر فرودگاه خرم آباد به امورات، توضیحاتی در خصوص وضعیت سیستم های هواشناسی  ارائه نمود.

مرادپور گفت: کارکنان این اداره با ارائه دقیق وضعیت هوا، تمام تلاش خود را برای  حفظ ایمنی پروازها بکار گرفته و با ارائه پیش بینی و وضعیت لحظه ای هوا  جهت جلوگیری از کنسلی پروازها اقدام نموده  و نهایت همکاری را براساس دستورالعملها و مقررات مربوطه با همکاران فرودگاه به عمل می آورند.

مدیر کل هواشناسی همچنین خواستار جانمایی سایت هواشناسی فرودگاه در مکانی مناسب مطابق با قوانین و مقررات هوانوردی گردید.

علی کاملی مدیر فرودگاه خرم آباد هم ضمن تشکر از مدیر کل و همکاران  هواشناسی بابت همکاری و تعامل خوبشان  گفت: باتوجه به اهمیت کار هواشناسی در حوزه حمل و نقل هوایی و ارائه دقیق اطلاعات وضعیت جوی هوا به برج مراقبت جهت ارائه به خلبانان که باعث ایمنی و سلامت پروازها درشرایط مختلف جوی گردیده است از جمله واحدهای حساس وتاثیر  گزار در فرودگاه می باشد. علی کاملی افزود: با اقدامات خوبی که استانداری در جهت توسعه فرودگاه بعنوان موتور توسعه استان انجام داده و پتانسیل های خوبی که وجود دارد بتوانیم با افزایش پروازهای مسافری و کارگو و همچنین پروازهای هوانوردی عمومی شاهد رونق بیش از پیش فرودگاه خرم آباد باشیم.

کاملی همچنین در خصوص جانمایی ساختمان و سایت هواشناسی اظهار داشت: موضوع جهت بررسی به دفتر مقررات و استانداردهای فرودگاهی ارسال و در دستور کار قرار می گیرد.

در ادامه کارکنان هواشناسی و فرودگاه مسائل و موضوعات مرتبط را مورد بحث وبررسی قرار دادند و در پایان از رامین فرهنگی رییس اداره هواشناسی فرودگاه در راستای تعامل و همکاری خوب با فرودگاه توسط مدیریت فرودگاه با اهداءلوح تقدیر و تشکر به عمل آمد.