بارندگیهای فروردین ۱۳۹۹ نسبت به میانگین بلند مدت و سال گذشته کاهش داشت.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی لرستان، روز پنج شنبه ۱۱ فروردین ۹۹ بهروز مرادپور مدیر کل هواشناسی لرستان در گفتگو با خبرنگار شبکه استانی افلاک گزارشی از وضعیت بارندگی در فروردین ماه سال جاری ارائه داد و گفت

میانگین بارش نقطه ای ثبت شده  فروردین ماه سال ۱۳۹۹ در استان لرستان ۶۳ میلی متر می باشد که نسبت به میانگین آماری بلندمدت ۱۹ میلی متر و نسبت به سال گذشته ۲۴۴ میلی متر کاهش داشت. بیشترین بارندگی فروردین ۹۹ در الیگودرز به میزان ۱۰۳ میلی متر و کمترین  بارش در ایستگاه هواشناسی کوهدشت بمیزان  ۲۱ میلی متر ثبت و گزارش گردیده است.

  مرادپور در ادامه گفت بیشترین بارش ثبت شده در بازه زمانی ۲۴ ساعته در فروردین ماه ۹۹ در ایستگاه الیگودرز به میزان ۴۱ میلی متر بود که در روز دهم ماه رخ داده است. 

شایان ذکر است که بیشینه بارندگی روزانه ی ثبت شده در طول دوره آماری بلندمدت  به میزان ۱۴۲ میلی متر می باشد که در جریان سیل ویرانگر  ۱۱ فروردین ۹۸  در ایستگاه هواشناسی شهر پلدختر ثبت و گزارش شده است. 

مرادپور در پایان، دلیل اختلاف و کاهش ۲۴۴ میلی متری بارندگی فروردین امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل را بارندگیهای بی سابقه فروردین ۹۸ ذکر کردند که منجر به سیل ویرانگر در مناطقی از لرستان شد.