مدیر کل هواشناسی لرستان بهمراه کارشناسان اداره توسعه مدیریت و منابع با مدیر کل و معاونین دیوان محاسبات لرستان دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی لرستان، در این دیدار بهروز مرادپور مدیر کل هواشناسی لرستان گزارشی از عملکرد اعتبارات سال 98 هواشناسی ارائه و خواستار همکاری دستگاههای نظارتی بخصوص دیوان محاسبات در جهت پیشبرد اهداف سازمان هواشناسی در استان شد. در ادامه مدیر کل دیوان محاسبات  ضمن ارائه توصیه های لازم نظارتی ،در خصوص همکاری در جهت تسریع در انجام هزینه ها بمنظور پیشبرد اهداف سازمانی هواشناسی در لرستان قول مسائد داد.