در دیدار مدیر کل هواشناسی لرستان و شهردار بروجرد نامگذاری خیابانی بنام هواشناسی در این شهر مصوب شد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان لرستان مدیر کل هواشناسی لرستان و شهردار بروجرد با هم دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار که با هدف تعامل و همکاری بین دو دستگاه اجرایی انجام شد بهروز مرادپور در خصوص نصب ایستگاه هواشناسی شهری در بروجرد تا پایان سال 1399 قول مساعد داد . در ادامه شهردار بروجرد با بیان اهمیت هواشناسی بخصوص در اطلاعرسانی بموقع وقوع پدیده های جوی مخرب در شهرها و کاهش خسارات جانی و مالی به مردم و زیرساختهای عمرانی، سازمان هواشناسی را یک سازمان دانش محور و حیاتی عنوان نمود و خواستار تعامل بیشر هواشناسی لرستان با شهرداری شد. در پایان این جلسه مقرر گردید خیابانی در بروجرد بنام هواشناسی نامگذری شود. لازم بذکر است این سومین خیابان در لرستان است که به نام هواشناسی ثبت می گردد. در سال 1398 نیز شهرکی در الیگودرز و خیابانی در شول آباد بنام هواشناسی نامگذاری شده بود.