.

اعتبارات زیرساخت رادار هواشناسی در دو مرحله در سال ۱۴۰۰ ابلاغ خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی هواسناسب لرستان؛ جلسه روند اجرای پروژه‌های ۴ دستگاه اجرایی  به ریاست رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان و با حضور مدیران کل دستگاههای اجرای مذکور  برگزار شد. در این جلسه بهروز مرادپور مدیر کل هواشناسی لرستان گزارشی از طرح های عمرانی هواشناسی ارائه و اولویت هواشناسی استان را خرید و نصب رادار هواشناسی عنوان نمودند. 

مرادپور در ادامه گفت سال ۹۸ طرح مطالعات مکانیابی رادار انجام شد و در صورت تامین اعتبار برای ساخت ابنیه و راه و تجهیزات مخابراتی، اعتبار خرید رادار نیز از محل اعتبارات ملی توسط سازمان هواشناسی کشور تامین خواهد شد. 

 در پایان سمانه حسن پور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ضمن بیان اهمیت و جایگاه هواشناسی در  مدیریت بحرانهای ناشی از فعالیت پدیده های جوی مخرب و همچنین نقش بنیادین آمار و اطلاعات هواشناسی در اجرای طرح های زیربنایی کشور و استان، در خصوص تأمین اعتبار ابنیه و زیرساخت های رادار  اعم از ساختمان، امتیاز و انشعابات برق، مخابرات و اینترنت پایدار طی دو مرحله از محل اعتبارات سال ۱۴۰۰ استان پس از اجرای فرآیند ماده ۲۳،   قول مساعد داد