.                                       

به گزارش روابط عمومی هواشناسی لرستان بهروز یاراحمدی رییس هواشناسی بروجرد طی حکمی از سوی مجید آزادی معاون توسعه، پیش بینی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور بمدت ۲ سال بعنوان دبیر تهک منطقه ی ۳ کشور منصوب گردید.                           

ضمن تبریک ، برای ایشان موفقیت روز افزون همراه با سلامتی آرزومندیم