معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان در خصوص اختصاص اعتبار برای تکمیل محوطه سازی و دیوار حصار هواشناسی فرودگاه خرم آباد قول مساعد داد

به گزارش روابط عمومی هواشناسی لرستان معاونین و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل راهداری لرستان از ایستگاه هواشناسی لرستان بازدید و از نزدیک با بهروز مرادپور مدیر کل هواشناسی دیدار و گفتگو کردند.

 در این دیدار ابتدا مرادپور گزارشی از دلایل و مراحل ساخت و جابجایی ایستگاه هواشناسی فرودگاه ارائه نمود.

مدیر کل هواشناسی لرستان در ادامه گفت بدلیل توسعه ی فرودگاه خرم آباد و غیر استاندارد شدن محوطه ی هواشناسی ، در اوایل دهه ۹۰  ساختمان جدیدی در ورودی فرودگاه ساخته و ایستگاه به این ساختمان منتقل شد اما محوطه سازی و ساخت دیوار حصار این ایستگاه بدلیل کمبود اعتبار هنوز انجام نشده و برای ساخت دیوار حصار بطول ۴۳۰ متر مبلغ ده میلیارد ریال اعتبار برآورد شده که در سال ۹۹ مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان به این امر تخصیص داده شده که جوابگوی انجام آن نیست .

در ادامه ی این جلسه آقای طاری معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی ضمن بیان اهمیت کار هواشناسی در بخصوص در برقراری امنیت پروازها، در خصوص تامین اعتبار مورد نیاز قول مساعد داد.

در پایان جلسه گودرز باباعباسی معاون راهداری استان نیز ضمن تقدیر از همکاری شبانه روزی هواشناسی با حوزه ی حمل و نقل و راهداری ، گفت برای تکمیل ساختمان و محوطه ی هواشناسی فرودگاه با هواشناسی استان همکاری خواهیم نمود.