طی حکمی از سوی رییس حراست سازمان هواشناسی کشور، مسئول حراست هواشناسی لرستان منصوب شد

به گزارش روابط عمومی هواشناسی لرستان در مراسمی با حضور معاون توسعه ی مدیریت و منابع ، رییس حراست سازمان هواشناسی کشور ، مدیر حراستهای کل استان و مدیر کل هواشناسی لرستان آقای بهمن محمدی بعنوان حراست جدید هواشناسی لرستان معرفی و از زحمات فیروز دولتشایی تقدیر شد.