محمد ناصر هاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان هواشناسی کشور از هواشناسی لرستان بازدید و با مدیر کل و کارکنان لرستان دیدار و گفتگو کردند .                                     

     به گزارش روابط عمومی هواشناسی لرستان  محمد ناصر هاشمی معاون توسعه ی مدیریت و منابع سازمان هواشناسی کشور بهمراه رییس حراست سازمان از اداره کل هواشناسی لرستان  بازدید و در جلسه ای با همکاران اداره کل دیدار و گفتگو نمودند. 

وی  بعد از بازدید از اداره کل بهمراه حراست سازمان و مدیر کل هواشناسی لرستان از ایستگاههای پلدختر، رومشکان، الشتر، نورآباد و فرودگاه خرم آباد بازدید و از نزدیک با کارکنان این ایستگاهها دیدار و به پرسش های این همکاران در حوزه ی توسعه مدیریت و منابع و حراست پاسخ داده شد.