سال خوبی همراه با سلامتی برای همه ی هموطنان عزیز آرزومندیم. 

روابط عمومی هواشناسی لرستان