بنام خدا

روز جهانی هواشناسی

اقيانوس، اقليم ما و وضع هوا

به همت و برنامه ريزي رياست محترم سازمان، معاونين پرتلاش و همه ي مديران و كارشناسان در سراسر كشور، امروز هواشناسي در جايگاه واقعي خود قرار گرفته است و با ارائه خدمات ثمر بخش، جزء لاينفك زندگي مردم شده است.

اينجانب ضمن سپاس از همه ي مديران و كارشناسان سازمان هواشناسی و استان ها، سوم فروردين روز جهاني هواشناسي را خدمت همكاران زحمتكش و خستگي ناپذيرم كه به صورت شبانه روزي به مردم عزيز كشورمان خدمت مي نمايند، تبريك عرض نموده و يقين دارم با توكل بر خداوند متعال، همدلي و بكارگيري دانش بويژه توجه بیشتر به اثرات دورپيوندها و اقيانوس ها در اقلیم و پیش بینی وضعیت جوی، شاهد ارائه خدمات بهتري در سال ١٤٠٠ به هموطنان عزيزمان باشيم.

با احترام

بهروز مرادپور

مديركل هواشناسي استان لرستان