اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری به میزبانی شرکت گردشگری کاسیت نشینان زاگرس و میراث فرهنگی لرستان بصورت مجازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی لرستان همایش مجازی ملی اقتصاد گردشگری امروز با حضور اساتید و کارشناسان حوزه ی گردشگری و میراث فرهنگی کشور برگزار شد.

در این همایش که مدیر کل ، رییس مرکز تحقیقات، روابط عمومی هواشناسی لرستان  و رییس هواشناسی فرودگاه  خرم آباد در آن شرکت داشتند 

حسین مسعودی رییس تحقیقات هواشناسی لرستان در خصوص تاثیر اقلیم و تغییرات اقلیم بر اقتصاد گردشگری سخنرانی نمودند.

  رییس گروه تحقیقات هواشناسی لرستان با تاکید بر توجه به مطالعات هواشناسی و اقلیمی به عنوان پیش شرط طرح های توسعه گردشگری، به تشریح طرح پژوهشی آشکارسازی تغییراقلیم و پیش بینی روند آن در استان پرداخت. 

از دیگر موضوعات مورد بحث ایشان تبیین اثرات متقابل تغییر اقلیم و گردشگری بود.

وی در پایان استان لرستان را بخاطر قرار داشتن در زاگرس میانی و اقلیم متنوع و دارا بودن آثار طبیعی و تاریخی منحصر بفرد از مهمترین مناطق برای سرمایه گذاری بخش گردشگری عنوان نمودند.