هشدارهواشناسی - سطح زرد   شماره : 13  مورخ : جمعه 1400/03/07

توصیف شرایط جوی مورد انتظار: افزایش 4تا 6درجه ای دماهای روزانه و ماندگاری هوای گرم تا اواسط هفته

زمان شروع: جمعه 1400/03/07

نوع مخاطره: افزایش محسوس دماهای روزانه

منطقه اثر:  همه نقاط استان

زمان پایان: دوشنبه 1400/03/10

اثر مخاطره:  افزایش مصرف حامل های انرژی (آب و برق)، احتمال گرمازدگی، احتمال آتش سوزی در مراتع و جنگل ها

توصیه: صرفه جویی در مصرف آب و برق بویژه در ساعات اوج مصرف، اجتناب از ترددهای غیر ضروری در ساعات ظهر جهت جلوگیری از گرمازدگی، خودداری از روشن کردن آتش در مراتع و جنگل ها و سایر اقدامات پیشگیرانه لازم.

 زمان بروزرسانی: جمعه 1400/03/07

مرکز پیش بینی با همکاری روابط عمومی  هواشناسی لرستان