آسمان استان مورخ 98/11/02: ابری همراه با بارش باران و برف گاهی وزش باد شدید
 
آسمان استان مورخ 98/11/03: ابری در بعضی ساعات بارش باران و برف گاهی وزش باد شدید
 
آسمان استان مورخ 98/11/04: بتدریج ابری از اواسط روز همراه با بارش باران و برف و وزش باد شدید
 
آسمان استان مورخ 98/11/05: ابری همراه با بارش باران و برف و وزش باد شدید
 
آسمان استان مورخ 98/11/06: صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد