*توصیف شرایط جوی مورد انتظار: نفوذ هوای سرد به جو منطقه

زمان شروع: شنبه شب لغایت دوشنبه شب 13/08/98

نوع مخاطره: کاهش دمای شبانه 2 تا 4 درجه

منطقه اثر:  در همه نقاط استان به ویژه شهر های الشتر، نورآباد، ازنا، الیگودرز، شول آباد، سیلاخور، ایمان آباد

اثر مخاطره:کاهش دما به حدود صفر و زیر صفردرجه ،احتمال بروز اولین یخبندان پاییزه

توصیه: به ارگانهای مربوطه توصیه می شود، تمهیدات لازم را جهت برداشت محصولات زراعی و باغی و انتقال به انبارهای مسقف، کنترل دما و رطوبت در دامداری ها و مرغداری ها و مدیریت مصرف حامل های انرژی.

*شایان ذکر است روز دوشنبه برای نقاط مختلف استات شاهد افزایش پوشش ابر و وزش باد قابل ملاحظه خواهیم بود که در نواحی شمالی و شرقی احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق پراکنده پیش بینی می شود.

زمان بروزرسانی: شنبه 11/08/98