بر اساس نقشه های هواشناسی از بعدازظهر امروز تا روز سه شنبه جو منطقه کماکان تحت تاثیر شرایط ناپایدار قرار خواهد گرفت ، اما با حرکتی که این سامانه به سمت جنوب غرب کشور داشته باعث شده که از میزان فعالیت  آن بر روی جو استان کاسته شود و شاهد کاهش بارش های مایع باشیم. بطوریکه طی امشب تا صبح فردا بارش هایی بصورت رگباری و پراکنده باران و برف را بخصوص برای نیمه شرقی استان پیش بینی می کنیم . کماکان از فردا بعدازظهر و تا بعدازظهر روز سه شنبه در شمال و شرق و تا حدودی مرکز استان با شدت و ضعف شاهد  بارش های رگباری همراه با  وزش باد شدید لحظه ای خواهیم بود. همراهی هوای سرد با این سامانه برای مناطق شمالی و مخصوصا شرقی، ارتفاعات و گردنه ها بارش برف را به دنبال خواهد داشت که موجب اختلال در تردد جاده ای و نیز مه آلود شدن هوا می شود. بارش ها در نیمه غربی استان غالبا بصورت پراکنده  خواهند بود همراه با این شرایط کاهش دماهای روزانه و شبانه قابل توجه خواهد بود که در اکثر نقاط دماهای شبانه به صفر و زیر صفر خواهند رسید شایان ذکر است که هوای سرد تا پایان هفته تداوم خواهد داشت. لذا توصیه می گردد تمهیدات لازم در خصوص مدیریت مصرف حامل های انرژی در نظر گرفته شود.

*شایان ذکر است اطلاعیه شماره 30 مورخ 22/08/98 با فاصله زمانی 96 ساعته صادر شده که با توجه به تغییرات پیش آمده در نحوه فعالیت این سامانه، اصلاحیه اطلاعیه مذکور صادر شده است.