اطلاعیه شماره :  47      مورخ : دوشنبه 21 /11/98 (ویژه مدیریت مصرف حامل های انرژی)

*توصیف شرایط جوی مورد انتظار: نفوذ توده هوای سرد به جو منطقه

زمان شروع: دوشنبه شب 21/11/98

نوع مخاطره: کاهش قابل توجه دماهای روزانه و شبانه بین ( 6 تا 12 درجه سانتی گراد)  و بروز پدیده یخبندان

منطقه اثر:  همه نقاط استان

زمان پایان: صبح روز چهارشنبه23/11/98

اثر مخاطره: لغزندگی و یخ زدگی سطح جاده ها، افزایش مصرف حامل های انرژی و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی

توصیه : به ارگان های مربوطه توصیه می شود اقدامات لازم را جهت مدیریت مصرف حامل های انرژی در نظر بگیرند و نیز به رانندگان توصیه می گردد با توجه به لغزندگی سطح جاده ها احتیاط لازم را در رانندگی داشته باشند. اقدامات لازم برای حفظ محصولات کشاورزی، کنترل دما، رطوبت و تهویه در گلخانه ها، مرغداری ها، دامداری ها و ...

زمان بروزرسانی: دوشنبه 21/11/98