*توصیف شرایط جوی مورد انتظار: نفوذ گرد و غبار به جو منطقه

*زمان شروع: چهارشنبه 18/01/1400

*نوع مخاطره: کاهش دید افقی، کاهش کیفیت هوا و آلودگی هوا با شدت و ضعف

*منطقه اثر:  همه نقاط استان                                                                   

*زمان پایان: جمعه 20/01/1400

*اثر مخاطره: آلودگی هوا، افزایش ذرات گردوغبار

*توصیه: اجتناب از تردد غیر ضرور در فضای باز، عدم تردد به ویژه کودکان، سالخوردگان و بیماران تنفسی

* زمان بروزرسانی: چهارشنبه  18/01/1400