هشدارهواشناسی - سطح زرد   شماره : 13  مورخ : جمعه 1400/03/07
*توصیف شرایط جوی مورد انتظار: افزایش 4تا 6درجه ای دماهای روزانه و ماندگاری هوای گرم تا اواسط هفته
زمان شروع: جمعه 1400/03/07
نوع مخاطره: افزایش محسوس دماهای روزانه
منطقه اثر:  همه نقاط استان
زمان پایان: دوشنبه 1400/03/10
اثر مخاطره:  افزایش مصرف حامل های انرژی (آب و برق)، احتمال گرمازدگی، احتمال آتش سوزی در مراتع و جنگل ها
توصیه: صرفه جویی در مصرف آب و برق بویژه در ساعات اوج مصرف، اجتناب از ترددهای غیر ضروری در ساعات ظهر جهت جلوگیری از گرمازدگی، خودداری از روشن کردن آتش در مراتع و جنگل ها و سایر اقدامات پیشگیرانه لازم.
* زمان بروزرسانی: جمعه 1400/03/07
مرکز پیش بینی هواشناسی لرستان