وضعیت جوی استان لرستان طی سه روز آینده:

آسمان استان مورخ 98/8/28: قسمتی تا نیمه ابری و در نیمه شرقی و  تا حدودی شمال و مرکز  استان بارش خفیف باران و  رگباربرف و گاهی با افزایش سرعت باد درمناطق بادخیز وزش باد قابل ملاحظه

آسمان استان مورخ 98/8/29: کمی ابری در بعضی ساعات با افزایش ابر و در نیمه شرقی بارش خفیف باران و  رگباربرف و گاهی با افزایش سرعت باد درمناطق بادخیز وزش باد قابل ملاحظه و مه صبحگاهی

آسمان استان مورخ 98/8/30: صاف تا کمی ابری  و  وزش باد