وضعیت جوی استان لرستان طی سه روز آینده:

آسمان استان مورخ 98/10/28: ابری همراه با بارش باران و برف و گاهی وزش باد قابل ملاحظه تا شدید موقتی
 
آسمان استان مورخ 98/10/29: بتدریج ابری در بعضی ساعات رگبار باران و برف و در برخی نقاط گاهی وزش باد قابل ملاحظه 
 
آسمان استان مورخ 98/10/30: نیمه ابری در برخی نقاط رگبار پراکنده باران وبرف و گاهی افزایش سرعت باد