وضعیت جوی استان لرستان طی سه روز آینده:

 
آسمان استان مورخ 98/12/07:  ابری همراه با بارش باران گاهی رعد و برق، در بعضی از ساعات در مناطق سردسیر رگبار برف و گاهی وزش باد شدید
 
آسمان استان مورخ 98/12/08:  صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
 
آسمان استان مورخ 98/12/09:   کمی ابری بتدریج افزایش ابر و گاهی وزش باد