اقلیم استان لرستان:

 استان لرستان از دیدگاه اقلیمی یک استان چهار فصل محسوب می شود گرمی تابستان سردی زمستان ،طراوت و سرسبزی بهارو خزان پاییزیی در آن به خوبی نمایان است. این استان در میان سلسله جبال زاگرس میانی درمعرض عبور باد های باران آور غربی و ورود سیستم های مدیترانه ای و سودانی و گاهی هم سامانه های ادغامی یعنی مدیترانه ای- سودانی می باشد و به همین دلیل پس از شمال کشور دومین منطقه بیشینه کشور محسوب می باشد. بدلیل میانگین بارش سالانه در حدود 500 میلیمتر و ویژگی های خاص ژئومورفولوژی و سازندهای کارستی دارای آبشار های فروانی است به طوری که لرستان به سرزمین آب شار ها معروف است و همین امر جذبه های اقلیمی و اکوتوریستی خاصی را برای آن بوجود آورده است. این استان دارای تنوع اقلیمی زیادی می باشد که این تنوع از شمال به جنوب و از غرب به شرق آن کاملا مشهود است . در فصل زمستان ، زمانی که در شمال و شرق استان برف می بارد ، در جنوب و جنوب شرق استان آب هوای بهاری و مطبوعی حاکم است. درمناطقی از استان که فراوانی رخداد برف در فصل سرد زیاد است اما مناطقی وجود دارد که تا کنون بارش برف را تجربه نکرده است و به ندرت دمای حداقل آن در طول آمار بلندمدت به صفر رسیده است. بنابراین در این استان اختلاف بین دماهای حداقل مطلق که در بلند مدت 31- منفی و حداکثر مطلق که 47/8زیاد است. بنابراین اختلاف بین متغییر های اقلیمی در این استان منجر به انواع اقلیم ها در این استان شده که به طور مشخص سه نوع اقلیم در این استان که از همه بارز تر و مشخص تر می باشد را رقم زده است به طوری که آب و هوای سرد و کوستانی در شمال و شرق وآب و هوای معتدل در نواحی مرکزی و آب و هوای گرم در جنوب و جنوب شرق استان حالت غالب را دارند. هر چند که خرد اقلیم های زیاد دیگری نیز در مناطق مختلف آن وجود دارد.

یکی از ویژگی های اقلیمی استان رخداد روز های همراه با یخبندان است که در برخی از ایستگاهها به طور میانگین بیش از 100 روز همراه با یخبندان وجود دارد بیشترین روز های همرا با یخبندان در ایستگاه ازنا در سال 1385 با 117 روز در ایستگاه ازنا و کمترین تعداد روز های یخبندان در ایستگاه پلدختر است که تنها در برخی از سالها چند روز گزارش شده است. رخداد بادهای شدید نیز ثبت شده به طوری که شدید ترین باد در حدود 144 کیلومتر در ساعت از سمت جنوب غرب در خرم آباد گزارش شده  است .

متوسط تبخیر سالیانه در سطح استان 1984/7و متوسط ساعات آفتابی سالیانه 3020/3ساعت می باشد. از جمله پدیده های اقلیمی مهم آن می توان به وقوع تگرگ اشاره کرد که بیشترین فراوانی آن در ایستگاه دورود و کمترین فراوانی آن در ایستگاه پلدختر می باشد .بیشترین روز های همراه با برف در ایستگاه الیگودرز و بیشترین فراوانی برف های سنگین ( بیش از 10 سانتیمتر)در ایستگاه ازنا می باشد. 

از نظر رخداد پدیده رعد و برق بیشترین فراوانی در خرم آباد و کمترین در ایستگاه کوهدشت می باشد و بیشترین روز همراه با گرد و غبار در خرم اباد و پلدختر و کمترین درایستگاه ازنا و نورآباد می باشد