نقشه

0

دمای کنونی: 0°c بیشینه دما: 0°c
کمینه دما: 0°c رطوبت: 0%
سرعت باد: متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی:

25

دمای کنونی: 25°c بیشینه دما: 29°c
کمینه دما: 17°c رطوبت: 16%
سرعت باد: 10.8 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: صاف

27

دمای کنونی: 27°c بیشینه دما: 32°c
کمینه دما: 14°c رطوبت: 15%
سرعت باد: 2.1 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: صاف

26

دمای کنونی: 26°c بیشینه دما: 33°c
کمینه دما: 15°c رطوبت: 17%
سرعت باد: 5.1 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: صاف

28

دمای کنونی: 28°c بیشینه دما: 35°c
کمینه دما: 15°c رطوبت: 15%
سرعت باد: 2.1 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: صاف

34

دمای کنونی: 34°c بیشینه دما: 38°c
کمینه دما: 14°c رطوبت: 10%
سرعت باد: 0 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: صاف

33

دمای کنونی: 33°c بیشینه دما: 36°c
کمینه دما: 11°c رطوبت: 15%
سرعت باد: 0 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: صاف

27

دمای کنونی: 27°c بیشینه دما: 30°c
کمینه دما: 12°c رطوبت: 18%
سرعت باد: 0 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: صاف

36

دمای کنونی: 36°c بیشینه دما: 41°c
کمینه دما: 22°c رطوبت: 11%
سرعت باد: 1 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: صاف

33

دمای کنونی: 33°c بیشینه دما: 37°c
کمینه دما: 13°c رطوبت: 13%
سرعت باد: 1 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: صاف

27

دمای کنونی: 27°c بیشینه دما: 34°c
کمینه دما: 10°c رطوبت: 24%
سرعت باد: 4.1 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: صاف

30

دمای کنونی: 30°c بیشینه دما: 33°c
کمینه دما: 8°c رطوبت: 17%
سرعت باد: 2 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: صاف
Khorramabad Poldokhtar Kuhdasht Badrabad Aligudarz Azna Dorud Borujerd Nurabad Alashtar Romeshkan Silakhur
 صاف گاهی افزايش باد
دمای کنونی 34 °c رطوبت هوا 10%
سرعت باد 0 متر بر ثانیه وضعیت کنونی صاف
میزان بارش 0 میلی متر دید افقی دید بالای ده کیلومتر
 صاف گاهی افزايش باد
بیشینه دما 37 °c کمیته دما 14 °c
پیش بینی وضعیت صاف گاهی افزايش باد
صاف گاهی افزايش باد
بیشینه دما 36 °c کمیته دما 14 °c
پیش بینی وضعیت صاف گاهی افزايش باد
صاف دربعدازظهر قسمتي ابري گاهی افزايش باد
بیشینه دما 35 °c کمینه دما 15 °c
پیش بینی وضعیت صاف دربعدازظهر قسمتي ابري گاهی افزايش باد
هشدارها
هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره ۲۵ مورخ : دوشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ - مورخ: دوشنبه, 03 مهر 1402
توصیف: وقوع ناپایداری های محلی
متن کامل »