نقشه

0

دمای کنونی: 0°c بیشینه دما: 0°c
کمینه دما: 0°c رطوبت: 0%
سرعت باد: متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی:

9

دمای کنونی: 9°c بیشینه دما: 12°c
کمینه دما: 7°c رطوبت: 86%
سرعت باد: 1 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: ابری

8

دمای کنونی: 8°c بیشینه دما: 11°c
کمینه دما: 4°c رطوبت: 70%
سرعت باد: 0 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: ابری

9

دمای کنونی: 9°c بیشینه دما: 12°c
کمینه دما: 4°c رطوبت: 73%
سرعت باد: 1 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: ابری

11

دمای کنونی: 11°c بیشینه دما: 12°c
کمینه دما: 6°c رطوبت: 68%
سرعت باد: 4 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: قسمتی ابری

11

دمای کنونی: 11°c بیشینه دما: 14°c
کمینه دما: 8°c رطوبت: 73%
سرعت باد: 2 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: نیمه ابری

14

دمای کنونی: 14°c بیشینه دما: 15°c
کمینه دما: 9°c رطوبت: 67%
سرعت باد: 0 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: ابری

12

دمای کنونی: 12°c بیشینه دما: 15°c
کمینه دما: 9°c رطوبت: 87%
سرعت باد: 1 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: مه رقیق

7

دمای کنونی: 7°c بیشینه دما: 8°c
کمینه دما: 5°c رطوبت: 97%
سرعت باد: 0 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: ابری

16

دمای کنونی: 16°c بیشینه دما: 19°c
کمینه دما: 12°c رطوبت: 78%
سرعت باد: 1 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: غبار آلود

11

دمای کنونی: 11°c بیشینه دما: 15°c
کمینه دما: 7°c رطوبت: 100%
سرعت باد: 1 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: مه رقیق

12

دمای کنونی: 12°c بیشینه دما: 13°c
کمینه دما: 7°c رطوبت: 75%
سرعت باد: 0 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: کاهش ابر
Khorramabad Poldokhtar Kuhdasht Badrabad Aligudarz Azna Dorud Borujerd Nurabad Alashtar Romeshkan Silakhur
 ابري در بعضی ساعات رگبار باران گاهی رعدوبرق گاهی ا
دمای کنونی 14 °c رطوبت هوا 67%
سرعت باد 0 متر بر ثانیه وضعیت کنونی ابری
میزان بارش 13.2 میلی متر دید افقی دید بالای ده کیلومتر
 ابري در بعضی ساعات رگبار باران گاهی رعدوبرق گاهی ا
بیشینه دما 13 °c کمیته دما 8 °c
پیش بینی وضعیت ابري در بعضی ساعات رگبار باران گاهی رعدوبرق گاهی ا
نيمه ابري در بعضی ساعات بارش پراکنده باران گاهی رعدوبرق گاهی افزايش باد
بیشینه دما 15 °c کمیته دما 5 °c
پیش بینی وضعیت نيمه ابري در بعضی ساعات بارش پراکنده باران گاهی رعدوبرق گاهی افزايش باد
صاف تا کمي ابري گاهی وزش باد
بیشینه دما 18 °c کمینه دما 6 °c
پیش بینی وضعیت صاف تا کمي ابري گاهی وزش باد