محبوب ترین ها
چهار شنبه, 16 شهریور 2021 128 بار

آشکار سازی تغییرات زمانی و مکانی نمایه های حدی دما و بارش

مشاهده خبر »
سه شنبه, 08 آذر 2021 124 بار

آشکارسازی تغییر اقلیم با استفاده از شاخص های حدی دما

مشاهده خبر »
دوشنبه, 29 بهمن 2642 125 بار

آسیب پذیری ،ارزیابی ریسک و تعدیل بحران آب و مخاطره توفان های گردوغباری دریک اقلیم در حال تغییر مطالعه موردی

مشاهده خبر »