نقشه

0

دمای کنونی: 0°c بیشینه دما: 0°c
کمینه دما: 0°c رطوبت: 0%
سرعت باد: متر بر ثانیه دید افقی: 2000
وضعیت کنونی:

24

دمای کنونی: 24°c بیشینه دما: 29°c
کمینه دما: 7°c رطوبت: 20%
سرعت باد: 2.1 متر بر ثانیه دید افقی: 2000
وضعیت کنونی: غبار آلود

25

دمای کنونی: 25°c بیشینه دما: 28°c
کمینه دما: 11°c رطوبت: 10%
سرعت باد: 3.1 متر بر ثانیه دید افقی: 2000
وضعیت کنونی: غبار آلود

26

دمای کنونی: 26°c بیشینه دما: 30°c
کمینه دما: 12°c رطوبت: 7%
سرعت باد: 8.7 متر بر ثانیه دید افقی: 2000
وضعیت کنونی: غبار آلود

25

دمای کنونی: 25°c بیشینه دما: 31°c
کمینه دما: 11°c رطوبت: 9%
سرعت باد: 6.2 متر بر ثانیه دید افقی: 2000
وضعیت کنونی: غبار آلود

29

دمای کنونی: 29°c بیشینه دما: 31°c
کمینه دما: 13°c رطوبت: 6%
سرعت باد: 8.7 متر بر ثانیه دید افقی: 2000
وضعیت کنونی: غبار آلود

28

دمای کنونی: 28°c بیشینه دما: 35°c
کمینه دما: 15°c رطوبت: 14%
سرعت باد: 9.8 متر بر ثانیه دید افقی: 2000
وضعیت کنونی: غبار آلود

26

دمای کنونی: 26°c بیشینه دما: 34°c
کمینه دما: 13°c رطوبت: 24%
سرعت باد: 3 متر بر ثانیه دید افقی: 2000
وضعیت کنونی: غبار آلود

21

دمای کنونی: 21°c بیشینه دما: 27°c
کمینه دما: 5°c رطوبت: 21%
سرعت باد: 5.1 متر بر ثانیه دید افقی: 2000
وضعیت کنونی: غبار آلود

31

دمای کنونی: 31°c بیشینه دما: 38°c
کمینه دما: 21°c رطوبت: 14%
سرعت باد: 5.1 متر بر ثانیه دید افقی: 2000
وضعیت کنونی: غبار آلود

28

دمای کنونی: 28°c بیشینه دما: 34°c
کمینه دما: 15°c رطوبت: 17%
سرعت باد: 2.1 متر بر ثانیه دید افقی: 2000
وضعیت کنونی: غبار آلود

27

دمای کنونی: 27°c بیشینه دما: 32°c
کمینه دما: 10°c رطوبت: 13%
سرعت باد: 3.1 متر بر ثانیه دید افقی: 2000
وضعیت کنونی: غبار آلود
Khorramabad Poldokhtar Kuhdasht Badrabad Aligudarz Azna Dorud Borujerd Nurabad Alashtar Romeshkan Silakhur
 غبارآلود گاهی وزش باد
دمای کنونی 28 °c رطوبت هوا 14%
سرعت باد 10 متر بر ثانیه وضعیت کنونی غبار آلود
میزان بارش 0 میلی متر دید افقی 2000
 غبارآلود گاهی وزش باد
بیشینه دما 28 °c کمیته دما 11 °c
پیش بینی وضعیت غبارآلود گاهی وزش باد
صاف در بعضی ساعات غبارآلود  وزش باد
بیشینه دما 31 °c کمیته دما 10 °c
پیش بینی وضعیت صاف در بعضی ساعات غبارآلود وزش باد
صاف گاهی وزش باد
بیشینه دما 33 °c کمینه دما 11 °c
پیش بینی وضعیت صاف گاهی وزش باد