نقشه

16

دمای کنونی: 16°c بیشینه دما: 35°c
کمینه دما: 12°c رطوبت: 66%
سرعت باد: 1 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: صاف

21

دمای کنونی: 21°c بیشینه دما: 31°c
کمینه دما: 14°c رطوبت: 34%
سرعت باد: 3 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: صاف

30

دمای کنونی: 30°c بیشینه دما: 33°c
کمینه دما: 14°c رطوبت: 16%
سرعت باد: 3 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: نیمه ابری

26

دمای کنونی: 26°c بیشینه دما: 42°c
کمینه دما: 24°c رطوبت: 24%
سرعت باد: 3.1 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: صاف

23

دمای کنونی: 23°c بیشینه دما: 36°c
کمینه دما: 19°c رطوبت: 29%
سرعت باد: 2 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: صاف

34

دمای کنونی: 34°c بیشینه دما: 36°c
کمینه دما: 21°c رطوبت: 17%
سرعت باد: 4 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: قسمتی ابری

26

دمای کنونی: 26°c بیشینه دما: 42°c
کمینه دما: 24°c رطوبت: 24%
سرعت باد: 3.1 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: صاف

38

دمای کنونی: 38°c بیشینه دما: 39°c
کمینه دما: 17°c رطوبت: 16%
سرعت باد: 2 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: صاف

23

دمای کنونی: 23°c بیشینه دما: 32°c
کمینه دما: 17°c رطوبت: 28%
سرعت باد: 2 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: صاف

43

دمای کنونی: 43°c بیشینه دما: 44°c
کمینه دما: 33°c رطوبت: 9%
سرعت باد: 2 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: صاف

38

دمای کنونی: 38°c بیشینه دما: 40°c
کمینه دما: 20°c رطوبت: 14%
سرعت باد: 2 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: صاف

34

دمای کنونی: 34°c بیشینه دما: 37°c
کمینه دما: 14°c رطوبت: 7%
سرعت باد: 3 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: قسمتی ابری
Khorramabad Poldokhtar Kuhdasht Badrabad Aligudarz Azna Dorud Borujerd Nurabad Alashtar Romeshkan Silakhur
 صاف در بعدازظهر نيمه ابري گاهی افزايش باد
دمای کنونی 26 °c رطوبت هوا 24%
سرعت باد 3 متر بر ثانیه وضعیت کنونی صاف
میزان بارش 0 میلی متر دید افقی دید بالای ده کیلومتر
 صاف در بعدازظهر نيمه ابري گاهی افزايش باد
بیشینه دما 42 °c کمیته دما 23 °c
پیش بینی وضعیت صاف در بعدازظهر نيمه ابري گاهی افزايش باد
صاف اواسط روز افزایش ابر گاهی افزايش باد
بیشینه دما 41 °c کمیته دما 23 °c
پیش بینی وضعیت صاف اواسط روز افزایش ابر گاهی افزايش باد
صاف دربعدازظهر افزایش ابر گاهی افزايش باد
بیشینه دما 42 °c کمینه دما 24 °c
پیش بینی وضعیت صاف دربعدازظهر افزایش ابر گاهی افزايش باد
هشدارها
هشدار هواشناسی (سطح زرد) شماره 16 مورخ" دوشنبه 1403/03/21 - مورخ: دوشنبه, 21 خرداد 1403
توصیف: حاکمیت شرایط ناپایدار
متن کامل »