هشدار هواشناسی ( سطح قرمز) شماره 1 مورخ : سه شنبه 22/01/1402

سه شنبه, 22 فروردین 1402 655 بار

تقویت فعالیت سامانه بارشی قوی (با تاکید بر هشدار سطح زرد شماره 4 و هشدار سطح نارنجی شماره 3 ) متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح قرمز) شماره 3 مورخ : جمعه 1402/11/27

جمعه, 27 بهمن 1402 198 بار

تشدید فعالیت سامانه بارشی متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح قرمز) شماره 4 مورخ : یکشنبه 1402/12/27

یکشنبه, 27 اسفند 1402 331 بار

تشدید فعالیت سامانه بارشی (با تاکید بر هشدار سطح زرد شماره 50 و هشدار سطح نارنجی شماره 15 ) متن کامل »