هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 57

تاریخ ارسال : پنجشنبه, 19 اسفند 1400

*زمان شروع: پنجشنبه 19/12/1400

*نوع مخاطره: کاهش دید افقی، کاهش کیفیت هوا و آلودگی هوا با شدت و ضعف

*منطقه اثر:  همه نقاط استان                                                              

*زمان پایان: ساعاتی از روز شنبه 21/12/1400

*اثر مخاطره: آلودگی هوا

*توصیه: اجتناب از تردد غیر ضرور در فضای باز، عدم تردد به ویژه کودکان، سالخوردگان و بیماران تنفسی

 

* زمان بروزرسانی: پنجشنبه 19/12/1400