هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 58

تاریخ ارسال : شنبه, 21 اسفند 1400

*زمان شروع: شنبه 21/12/1400

*نوع مخاطره: گردوغبار

*منطقه اثر:  همه نقاط استان                                                              

*زمان پایان: یکشنبه 22/12/1400

*اثر مخاطره: افزایش غلظت ذرات ،کاهش کیفیت هوا ، کاهش دید افقی ( بویژه در نیمه غربی استان)

*توصیه: عدم فعالیت در محیط های باز به ویژه برای گروه های حساس (افراد دارای بیماری های زمینه ای، افراد سالمند و خردسال)، استفاده از ماسک در صورت تردد در محیط های باز و سایر اقدامات پیشگیرانه دیگر

 

* زمان بروزرسانی: شنبه 21/12/1400