هشدار هواشناسی- کشاورزی ( سطح زرد) شماره 60

تاریخ ارسال : دوشنبه, 23 اسفند 1400

 

*نوع مخاطره:کاهش محسوس دماهای شبانه بویژه در مناطق شمالی و شرقی

*منطقه اثر: همه نقاط استان

*زمان پایان: بامداد جمعه 28/12/1400

*اثر مخاطره: کاهش دماهای شبانه ، افت دماهای شبانه به زیر صفر، بروز یخبندان و ...

*توصیه: آمادگی باغدارن برای مقابله با سرما ، آماده سازی بخاری های پلار باغی و دیگر اداوت موجود جهت جلوگیری از سرمازدگی باغات میوه در استان، مدیریت مصرف حامل های انرژی  و سایر اقدامات پیشگیرانه لازم و ...

*زمان بروزرسانی: دوشنبه 23/12/1400