هشدار هواشناسی- کشاورزی ( سطح زرد) شماره 2

تاریخ ارسال : پنجشنبه, 04 فروردین 1401

*زمان شروع: بامداد جمعه 05 /01/1401

*نوع مخاطره:کاهش محسوس دماهای شبانه بویژه در مناطق شمالی و شرقی

*منطقه اثر: همه نقاط استان

*زمان پایان: بامداد یکشنبه 07/01/1401

*اثر مخاطره: کاهش دماهای شبانه ، افت دماهای شبانه به زیر صفر، بروز یخبندان و ...

*توصیه: آمادگی باغدارن برای مقابله با سرما ، آماده سازی بخاری های پلار باغی و دیگر اداوت موجود جهت جلوگیری از سرمازدگی باغات میوه در استان، مدیریت مصرف حامل های انرژی  و سایر اقدامات پیشگیرانه لازم و ...

*زمان بروزرسانی: پنجشنبه 04/01/1401