هشدار هواشناسی ( سطح نارنجی) شماره 19

تاریخ ارسال : دوشنبه, 26 اردیبهشت 1401

*زمان شروع: دوشنبه بعدازظهر 26/02/1401

*نوع مخاطره: گردوغبار

*منطقه اثر: اغلب نقاط استان

*زمان پایان: سه شنبه بعدازظهر 27/02/1401

*اثر مخاطره:کاهش دید افقی و کیفیت هوا و افزایش غلظت آلاینده های گرد و خاک،احتمال آسیب به تاسیسات حساس به گردوغبار

*توصیه: خودداری از تردد غیر ضروری بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان، اتخاذ تمهیدات لازم توسط مسئولین محترم و سایر اقدامات پیشگیرانه لازم و ...

*زمان بروزرسانی: دوشنبه 26/02/1401

*شایان ذکر است طی ساعاتی از روز چهارشنبه غبار آلود بودن آسمان برای اغلب نقاط استان پیش بینی می شود.