هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 26

تاریخ ارسال : چهار شنبه, 25 خرداد 1401

*زمان شروع: چهارشنبه  25/03/1401

*نوع مخاطره: افزایش دما

*منطقه اثر: همه نقاط استان

*زمان پایان: شنبه 28/03/1401

*اثر مخاطره:  افزایش مصرف حامل های انرژی (آب و برق)، احتمال گرمازدگی، احتمال آتش سوزی در مراتع و جنگل ها

*توصیه: صرفه جویی در مصرف آب و برق بویژه در ساعات اوج مصرف، اجتناب از ترددهای غیر ضروری در ساعات ظهر جهت جلوگیری از گرمازدگی، خودداری از روشن کردن آتش در مراتع و جنگل ها و ...

* زمان بروزرسانی: چهارشنبه 25/03/1401