هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 27

تاریخ ارسال : دوشنبه, 30 خرداد 1401

*زمان شروع: سه شنبه 31/03/1401

*نوع مخاطره: وزش باد شدید (وقوع تندبادهای لحظه ای)

*منطقه اثر:

سه شنبه 31/03/1401: اغلب نقاط بویژه نیمه شرقی استان

چهارشنبه01/04/1401:  همه نقاط استان

پنجشنبه02/04/1401:  همه نقاط استان

جمعه 03/04/1401: اغلب نقاط بویژه نیمه شرقی استان

*زمان پایان:  جمعه 03/04/1401

*اثر مخاطره: احتمال شکستن درختان فرسوده، احتمال آسیب به سازه‌های موقت ،سقوط اشیاء و ...

*توصیه: استحکام سازه‌های موقت مانند تابلوهای تبلیغاتی و غیره، عدم پارک خودرو در کنار درختان فرسوده و ساختمان های نیمه کاره و سایر اقدامات پیشگیرانه لازم و ...

*زمان بروزرسانی: دوشنبه 30/03/1401

 

*توصیف شرایط جوی مورد انتظار: شکل گیری چشمه های گرد و خاک و نفوذ آن به جو منطقه

*زمان شروع: سه شنبه شب 31/03/1401

*نوع مخاطره: گرد و غبار

*منطقه اثر: همه نقاط استان

*زمان پایان:  جمعه 03/04/1401

*اثر مخاطره: افزایش شاخص آلودگی و کاهش کیفیت هوا، کاهش دید افقی

*توصیه: اجتناب از قرار گرفتن در فضای باز به ویژه برای افراد آسیب پذیر،استفاده از ماسک مناسب، پرهیز از سفرهای غیر ضروری،پیشگیری از خسارات احتمالی به تاسیسات حساس به گردو خاک و سایر اقدامات پیشگیرانه لازم و ...

*زمان بروزرسانی:دو شنبه 30/03/1401