هشدار هواشناسی ( سطح نارنجی) شماره 28

تاریخ ارسال : چهار شنبه, 01 تیر 1401

*زمان شروع: چهارشنبه بعدازظهر 01/04/1401

*نوع مخاطره: گرد و غبار

*منطقه اثر: در اغلب نقاط استان با شدت و ضعف

*زمان پایان:  پنجشنبه 02/04/1401

*اثر مخاطره: افزایش شاخص آلودگی و کاهش کیفیت هوا، کاهش دید افقی

*توصیه: اجتناب از قرار گرفتن در فضای باز برای کلیه گروه های سنی بویژه بیماران قلبی ریوی و سالمندان، پیشگیری از خسارات احتمالی به تاسیسات حساس به گردو خاک و سایر اقدامات پیشگیرانه لازم  

*زمان بروزرسانی: چهارشنبه  01/04/1401