هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 29

تاریخ ارسال : شنبه, 04 تیر 1401

توصیف سامانه اول: وزش باد شدید*

 05/04/1401*زمان شروع: یکشنبه

*نوع مخاطره: وزش باد شدید (وقوع تندبادهای لحظه ای)

*منطقه اثر: همه نقاط استان

*زمان پایان:  یکشنبه 05/04/1401

*اثر مخاطره: احتمال شکستن درختان فرسوده، احتمال آسیب به سازه‌های موقت ،سقوط اشیاء و ...

*توصیه: استحکام سازه‌های موقت مانند تابلوهای تبلیغاتی و غیره، عدم پارک خودرو در کنار درختان فرسوده و ساختمان های نیمه کاره و سایر اقدامات پیشگیرانه لازم و ...

*زمان بروزرسانی: شنبه 04/04/1401

*توصیف سامانه دوم: شکل گیری چشمه های گرد و خاک و نفوذ آن به جو منطقه

*زمان شروع: شنبه شب 04/04/1401

*نوع مخاطره: گرد و غبار

*منطقه اثر: همه نقاط استان

*زمان پایان:  دوشنبه06/04/1401

*اثر مخاطره: افزایش شاخص آلودگی و کاهش کیفیت هوا، کاهش دید افقی

*توصیه: اجتناب از قرار گرفتن در فضای باز به ویژه برای افراد آسیب پذیر،استفاده از ماسک مناسب، پرهیز از سفرهای غیر ضروری،پیشگیری از خسارات احتمالی به تاسیسات حساس به گردو خاک و سایر اقدامات پیشگیرانه لازم و ...

*زمان بروزرسانی: شنبه 04/04/1401