هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 32

تاریخ ارسال : چهار شنبه, 15 تیر 1401

*زمان شروع: چهارشنبه 15/04/1401

*نوع مخاطره: گرد و غبار

*منطقه اثر: با شدت و ضعف در همه نقاط استان

*زمان پایان:  جمعه 17/04/1401

*اثر مخاطره: کاهش کیفیت هوا، کاهش دید افقی

*توصیه: اجتناب از قرار گرفتن در فضای باز برای کلیه گروه های سنی بویژه بیماران قلبی ریوی و سالمندان، پیشگیری از خسارات احتمالی به تاسیسات حساس به گردو خاک و سایر اقدامات پیشگیرانه لازم  

*زمان بروزرسانی: چهارشنبه 15/04/1401