هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 33

تاریخ ارسال : شنبه, 18 تیر 1401

*زمان شروع: یکشنبه 19/04/1401

*نوع مخاطره: افزایش دما

*منطقه اثر: همه نقاط استان

*زمان پایان:  چهارشنبه 22/04/1401

*اثر مخاطره: افزایش مصرف حامل های انرژی (آب و برق)، احتمال گرمازدگی، احتمال آتش سوزی در مراتع و جنگل ها

*توصیه: صرفه جویی در مصرف آب و برق بویژه در ساعات اوج مصرف، اجتناب از ترددهای غیر ضروری در ساعات ظهر جهت جلوگیری از گرمازدگی، خودداری از روشن کردن آتش در مراتع و جنگل ها و ...

*توصیف سامانه دوم: شکل گیری چشمه های گرد و خاک و نفوذ آن به جو منطقه

*زمان شروع: یکشنبه شب 19/04/1401

*نوع مخاطره: گرد و غبار

*منطقه اثر: همه نقاط استان

*زمان پایان:  سه شنبه 21/04/1401

*اثر مخاطره: افزایش شاخص آلودگی و کاهش کیفیت هوا، کاهش دید افقی

*توصیه: اجتناب از قرار گرفتن در فضای باز به ویژه برای افراد آسیب پذیر،استفاده از ماسک مناسب، پرهیز از سفرهای غیر ضروری،پیشگیری از خسارات احتمالی به تاسیسات حساس به گردو خاک و سایر اقدامات پیشگیرانه لازم و ...

*زمان بروزرسانی: شنبه 18/04/1401