هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 1-43

تاریخ ارسال : سه شنبه, 18 مرداد 1401

*زمان شروع: سه شنبه 18/05/1401

*نوع مخاطره: موج گرما

*منطقه اثر: همه نقاط استان

*زمان پایان:  شنبه 22/05/1401

*اثر مخاطره: افزایش مصرف حامل های انرژی (آب و برق)، احتمال گرمازدگی، احتمال آتش سوزی در مراتع و جنگل ها

*توصیه: صرفه جویی در مصرف آب و برق بویژه در ساعات اوج مصرف، اجتناب از ترددهای غیر ضروری در ساعات ظهر جهت جلوگیری از گرمازدگی، خودداری از روشن کردن آتش در مراتع و جنگل ها و ...

*زمان بروزرسانی: سه شنبه 18/05/1401