هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 44

تاریخ ارسال : چهار شنبه, 19 مرداد 1401

*زمان شروع: پنجشنبه  20/05/1401

*نوع مخاطره: گرد و غبار

*منطقه اثر: اغلب نقاط استان با شدت و ضعف

*زمان پایان:  شنبه 22/05/1401

*اثر مخاطره: کاهش کیفیت هوا، کاهش میدان دید افقی

*توصیه: اجتناب از قرار گرفتن در فضای باز به ویژه برای افراد آسیب پذیر،استفاده از ماسک مناسب، پرهیز از سفرهای غیر ضروری،پیشگیری از خسارات احتمالی به تاسیسات حساس به گردو خاک و سایر اقدامات پیشگیرانه لازم و ...

*زمان بروزرسانی: چهارشنبه 19/05/1401