هشدار هواشناسی کشاورزی ( سطح زرد) شماره 49

تاریخ ارسال : دوشنبه, 18 مهر 1401

*زمان شروع: بامداد سه شنبه 19/07/1401

*نوع مخاطره: کاهش دمای حداقل به زیر 5 درجه سانتیگراد

*منطقه اثر: اغلب نقاط بویژه الشتر، ازنا، نور آباد، سیلاخور، ایمان آباد و مناطق کوهستانی

*زمان پایان:  بامداد پنجشنبه 21/07/1401

*اثر مخاطره: احتمال وقوع خسارت به برخی محصولات زراعی و باغی

*توصیه: برداشت و جمع آوری محصولات زراعی و باغی حساس به سرما بخصوص محصولات جالیزی و انتقال به انبارهای استاندارد ، تنظیم دما در گلخانه ها و مرغداریها و سایر اقدامات پیشگیرانه لازم

*زمان بروزرسانی:دوشنبه 18/07/