هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 48

تاریخ ارسال : دوشنبه, 02 اسفند 1400

*زمان شروع: دوشنبه 02/12/1400

*نوع مخاطره: کاهش دید افقی، کاهش کیفیت هوا و آلودگی هوا با شدت و ضعف

*منطقه اثر:  همه نقاط استان                                                                   

*زمان پایان: سه شنبه صبح 02/12/1400

*اثر مخاطره: آلودگی هوا

*توصیه: اجتناب از تردد غیر ضرور در فضای باز، عدم تردد به ویژه کودکان، سالخوردگان و بیماران تنفسی

* زمان بروزرسانی: دوشنبه  02/12/1400

*شایان ذکر است طی امروز تا ساعات بعدازظهر ماندگاری این ذرات را بر روی جو منطقه خواهیم داشت و بتدریج از میزان غلظت آلاینده ها کاسته می شود.