هشدار سطح زرد مرکز پیش بینی هواشناسی لرستان 30 فروردین 1401

تاریخ ارسال : چهار شنبه, 31 فروردین 1401

ورود گرد و خاک بهمراه وزش باد شدید لحظه ای و رگبار پراکنده