حضور مدیر کل  هواشناسی لرستان  در مراسم غبار روبی گلزار شهدا 

تاریخ ارسال : شنبه, 05 شهریور 1401

 حضور مدیر کل  هواشناسی لرستان  در مراسم غبار روبی گلزار شهدا 

 مدیر کل  هواشناسی لرستان  به همراه مدیران ارشد استان و جمعی از همکاران هواشناسی به مناسبت هفته دولت در گلزار شهدا حضور یافته و با آرمانهای انقلاب تجدی میثاقی دوباره کردند . 

 روابط عمومی هواشناسی لرستان