برگزاری جلسه ی فصلی روئسا و مدیران ستادی و شهرستانی هواشناسی لرستان .

تاریخ ارسال : دوشنبه, 09 اسفند 1400

.
بیست وهفتمین جلسه فصلی مدیران ستادی ، مسئولین و روئسای ایستگاههای هواشناسی لرستان  در محل سالن کنفرانس هواشناسی لرستان برگزار گردید. 
به گزارش روابط عمومی هواشناسی لرستان، روز یکشنبه 8 اسفند 1400 بیست و هفتمین گردهمایی فصلی مدیران ستادی ، مسئولین و روئسای ایستگاههای هواشناسی لرستان بصورت ویدیو کنفرانس برگزار شد.
در این جلسه روند اجرای مصوبات جلسه ی قبل مورد بررسی قرار گرفت و روئسای ایستگاهها ضمن ارایه ی گزارشی از  1400  مشکلات و نیازمندیهای ایستگاه مطبوع خود را بیان نمودند، 
در ادامه ی جلسه بهروز مرادپور مدیر کل هواشناسی لرستان اولویت  هواشناسی لرستان را پیگیری ساخت ابنیه و نصب رادار  بر اساس برنامه عنوان کردند.
وی با بیان اهمیت و نقش  پیش بینی و هشدارهای هواشناسی در کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از فعالیت پدیده های جوی و نیاز کاربران به اطلاعات و آمار و هشدارهای هواشناسی،خواستار تلاش مضاعف همکاران مرکز پیش بینی و شبکه ی پایش و استفاده از تمامی بسترهای رسانه ای و ارتباطی برای اطلاعرسانی بموقع اخبار و هشدارها به مردم و دستگاههای اجرایی  شد. 
مرادپور در پایان از همه ی همکاران بخاطر کسب رتبه ی برتر اداره کل در ارزیابی عملکرد استانی و کشوری تقدیر و این موفقیتها را نتیجه ی تلاش و کار گروهی همه ی همکاران دانست.