دیدار مدیر کل هواشناسی لرستان با مدیر کل دیوان محاسبات

تاریخ ارسال : پنجشنبه, 09 تیر 1401

مدیر کل هواشناسی لرستان با مدیر کل دیوان محاسبات دیدار و گفتگو کردند
به گزارش روابط عمومی هواشناسی لرستان بهروز مرادپور روز 5 شنبه 9 تیر 1401 با مظفر جمالی نژاد مدیر کل دیوان محاسبات استان لرستان دیدار و در خصوص موضوعات مرتبط با اعتبارات جاری و عمرانی دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار مرادپور با اشاره به شرح وظایف هواشناسی و خدمات قابل ارایه به کاربران، گفت امروزه هواشناسی نقش حساسی در زندگی روزمره مردم و توسعه پایدار کشور دارد و هر چقدر هواشناسی به فناوری و نیروی متخصص مجهز بشود ارزش افزوده آن را در بخشهای مختلف جامعه خواهیم دید. 
وی تامل دیوان محاسبات و دستگاههای نظارتی با هواشناسی را در پیشبرد اهداف سازمان مهم توصیف نمود و 
خواستار تعامل بیشتر دیوان با هواشناسی لرستان در هزینه کرد اعتبارات  جاری و عمرانی شد.
 
در پایان  مدیر کل دیوان محاسبات استان با اشاره به اینکه  امروزه پیش آگاهی ها و هشدارهای هواشناسی نقش بسزایی در کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از فعالیت پدیده های مخرب آب و هوایی دارد در خصوص موارد مطرح شده توسط مدیر کل هواشناسی استان قول مساعد داد.