کاهش ۱۶ درصدی بارندگی سال زراعی ۱۴۰۰  نسبت به بلند مدت در لرستان

تاریخ ارسال : دوشنبه, 10 آبان 1400

 

بهروز مرادپور در گفتگو با سیمای لرستان گفت: میانگین بارندگی استان لرستان از اول مهرماه سالجاری تا ۲ اسفند ماه  نسبت به آمار بلند مدت ۱۶ درصد کاهش داشته است.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی لرستان،  مرادپور مدیر کل هواشناسی لرستان میانگین بارندگی استان از یکم مهر ۱۴۰۰ را ۲۶۰ میلیمتر اعلام و افزود: این مقدار بارش نسبت به بارش مدت مشابه سال گذشته  که ۲۸۶ میلیمتر ثبت شده ۹ درصد کاهش و نسبت به میانگین بلند با ۳۰۸ میلیمتر، ۱۶  درصد کاهش داشته است.

مرادپور همچنین گفت: میانگین بارش مرکز استان خرم آباد از ابتدای سال زراعی تا کنون معادل ۲۵۵ میلیمتر است که نسبت به بارش  سال گذشته ۸ درصد کاهش و نسبت به بلند مدت ۱۴ درصد کاهش داشته است.

مدیر کل هواشناسی استان در ادامه گفت بیشترین بارندگی در ابتدای پاییز ۱۴۰۰ تا ۲ اسفند ماه در ایستگاه سپیدشت با ۴۳۳ میلیمتر و کمترین بارندگی در ایستگاه هواشناسی پلدختر با ۱۵۵ میلیمتر به ثبت رسیده است.

وی در خصوص دماهای ثبت شده در استان در طول دوره ی آماری گفت بیشترین دمای ثبت شده در پنجم مرداد ماه ۱۳۹۸ در پلدختر بمیزان ۴۸.۴ درجه سانتیگراد و کمترین دمای ثبت شده مربوط به شهر ازنا به میزان ۳۲- درجه سانتیگراد می باشد که در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۷ رخ داده است . 

مراد پور در پایان در خصوص وضعیت دما در سال ۱۴۰۰ گفت  بیشترین دمای ثبت شده در سال ۱۴۰۰ در پلدختر با ثبت دمای ۴۸ درجه سانتیگراد در ۴ مرداد ماه ۱۴۰۰ و کمترین دمای ثبت شده مربوط به شهر نورآباد دلفان با ثبت ۲۱- درجه سانتیگراد  در   یکم بهمن ۱۴۰۰  بوده است .

کمینه دمای خرم آباد در سال ۱۴۰۰ نیز  ۹- درجه سانتیگراد بوده که در یکم بهمن ۱۴۰۰ به ثبت رسید و بیشینه ی دمای مرکز استان ۴۶ درجه سانتیگراد در چهارم مرداد ماه ۱۴۰۰ ثبت شده است.